Γιώργος Φράγκος

Γιώργος Φράγκος
Partner | Consulting | Human Capital Leader στη Deloitte Greece

O Γιώργος εργάζεται στον συμβουλευτικό κλάδο τα τελευταία 20 χρόνια, και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς σημαντικά έργα για μεγάλους διεθνείς οργανισμούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εστιάζοντας στον Στρατηγικό Μετασχηματισμό Ανθρώπινου Δυναμικού. 
Διαθέτει εκτενή εργασιακή εμπειρία σε απαιτητικά περιβάλλοντα, ηγετικές συμβουλευτικές εταιρίες και μεγάλους διεθνείς οργανισμούς. Πριν από την Deloitte, o Γιώργος εργάστηκε σε senior ρόλους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, βοηθώντας εταιρίες να αντιληφθούν την αξία και να σχεδιάσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα μέσω προσαρμοσμένων λύσεων HR.

Διάφοροι Οργανισμοί: Έργα Αξιολόγησης Διοικητικών Συμβουλίων
Διάφοροι Οργανισμοί: Εξεύρεση και Επιλογή Στελεχών για κάλυψη θέσεων Ανώτατου, Ανώτερου και Μεσαίου διοικητικού επιπέδου για πελάτες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους
Μεγάλη Εταιρία Καυσίμων: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον καθορισμό στρατηγικής, την δημιουργία μοντέλου βασικών δεξιοτήτων, την αξιολόγηση ανώτερων στελεχών, και την δημιουργία νέου οργανογράμματος 
Πολυεθνική Εταιρία Πληροφορικής: Υπεύθυνος για τον σχεδιασμό την παράδοση και την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής πανευρωπαϊκής στρατηγικής για την στελέχωση επαγγελματιών υψηλής εξειδίκευσης 
Εταιρία Εξεύρεσης και Επιλογής Στελεχών και Στρατηγικών Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού: Εξεύρεση και Επιλογή Στελεχών για ανώτερες ιεραρχικά θέσεις και συμβουλευτική για στρατηγικά ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού.  
Μεγάλη Πολυεθνική FMCG Εταιρία: Δημιουργία και εφαρμογή προγράμματος ανάπτυξης, προκειμένου να καθοριστούν career paths για ανώτερα ιεραρχικά στελέχη. (Το έργο περιλάμβανε εκπαιδεύσεις, συμβουλευτική καθώς και πρόγραμμα rotation.) 
Γαλλικός Τραπεζικός Οργανισμός: Ανάπτυξη και υλοποίηση Κέντρου Αξιολόγησης.

Executive Leadership Program, Harvard Business Publishing & Eurobank  - Harvard ManageMentor
D.E.S.S. σε Human Resource Management, University of Lille I, France
Maitrise σε Occupational Psychology, University of Lille III, France