Αναστασία Μακαριγάκη

Αναστασία Μακαριγάκη
Further Up Executive Board Member

Πολυετής εμπειρία, 30 ετών,  στη στρατηγική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού σε διαφορετικούς πολυεθνικούς και ελληνικούς οργανισμούς όπως Τράπεζα Πειραιώς, PepsiCo, Carrefour, Minerva, DHL. Διαχείριση του εργατικού δυναμικού μεγάλων εταιριών σε χώρες Κεντρικής Ευρώπης, Ευρύτερων Βαλκανίων, Ισραήλ με εκπροσώπηση & διαχείριση πολλών σωματείων, στον οργανωτικό σχεδιασμό  και στις αρχιτεκτονικές ανάπτυξης στελεχών.

Επαγγελματίας στο χώρο του Ανθρώπινου Δυναμικού με αποδεδειγμένη ικανότητα στο μετασχηματισμό εταιριών από εξαγορά και αναδιοργάνωση, στη δημιουργία ενιαίας κουλτούρας μέσω σύγχρονων συστημάτων, στη προσέλκυση, στη διαχείριση και ανάπτυξη ταλαντούχων στελεχών.

Αποτελεσματική στη συνεργασία με διαφορετικούς φορείς και ενδιαφερόμενα μέρη (συνδικαλιστικές οργανώσεις, φορείς και ηγετικές ομάδες) διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των οργανισμών. Πολλαπλές ατομικές και εταιρικές διακρίσεις μέσω πρωτοποριακών εσωτερικών και εξωτερικών καινοτομιών και αριστεία στο branding των εταιριών.

Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων.